Холбоо барих

  • Хаяг: БГД-ийн 4-р хороо, Ханбүргэдэй их дэлгүүрийн зүүн хойд талд
  • Утас: 88015005

Цагийн хуваарь

Да - Ба : 09am - 18pm
Бя - Ня: 11am - 17pm
1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x5d9692e59fd55085%3A0xcd6ffd9713320e10!2sNomun%20Clinic%20Hospital!5e0!3m2!1smn!2smn!4v1654242818072!5m2!1smn!2smn" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">

What are you looking for?

Your cart